top of page

מבשלת שפירא: עיצוב מהדורת פורים 2017

שיתוף פעולה עם המבשלה בעיצוב וניהול קמפיין "בירה אישית עם תרומה חברתית"

כל ההכנסות מהקמפיין נתרמו לטובת עמותת שק"ל

-0010.jpg
מוקאפ-שלט-רחוב-מאונך-שפירא-2017-3.jpg
פוסטים שפירא 2017.jpg
אתר-שפירא2017.gif
bottom of page