top of page

פסטיבל יוצרים מציאות 2018: מיתוג

עיצוב פסטיבל סרטים יוצרים מציאות החמישי של עמותת שק»ל בסינמטק ירושלים, שכלל מיתוג ושפה חזותית, כרזות, קאפות, גלויות, הזמנות, פרסומים, תגי שם
אתר אינטרנט, עמוד פייסבוק, תגי שם, שלטים ומוצרים נלווים נוספים

מוקאפ-פוסטר.jpg
12.jpg
1.jpg
מוקאפ-של-חולצה-על-בחור.jpg
10.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
3.jpg
bottom of page