top of page

מבשלת שפירא: עיצוב מהדורת פורים 2018

שיתוף פעולה עם המבשלה בעיצוב וניהול קמפיין "בירה אישית עם תרומה חברתית"

כל ההכנסות מהקמפיין נתרמו לטובת עמותת שק"ל

מוקאפ-3-בירות-חדש-שפירא-2018.jpg
מוקאפ-שילוט-בתחנת-אוטובוס-שפירא-2018.jpg
פוסטים-שפירא-2017-2.jpg
bottom of page