top of page

מבשלת שפירא: עיצוב מהדורת פורים 2019

שיתוף פעולה עם המבשלה בעיצוב וניהול קמפיין "בירה אישית עם תרומה חברתית"

הפרויקט כלל עיצוב תווית, עיצוב אתר ועיצוב קמפיין במדיה החברתית.

כל ההכנסות מהקמפיין נתרמו לטובת עמותת שק"ל

מוקאפ פוסטר.jpg
שפירא-2019-בירה.png
מוקאפ-פוסטים.jpg
bottom of page