top of page

יד ושם: עיצוב כרזה

הכרזה עוסקת בדמויות מאחורי הרשימות והמספרים של הנספים - הפנים המחוקות ממחישות את טשטוש הזהות ומותירות תחושות בלתי נוחות של דה-הומניזציה. על אף כל זאת, רוח האדם בוקעת מתוך הפנים ומרמזת על עולמו הפנימי של כל אדם 

 

bottom of page