top of page

פסטיבל יוצרים מציאות: מיתוג

עיצוב פסטיבל סרטים יוצרים מציאות הרביעי של עמותת שק»ל בסינמטק ירושלים, שכלל מיתוג ושפה חזותית, כרזה מרכזית, תכניות שונות, הזמנות, פרסומים, 
אתר אינטרנט, עמוד פייסבוק, תגי שם, שלטים ומוצרים נלווים נוספים

bottom of page