top of page

השביעייה החברתית: עיצוב אריזה ופרסום

4-בירות-עם-צל.png

עיצוב מארז בירות כחלק מפרויקט משותף של מבשלת שריגים ועמותת שק"ל, והפקת קמפיין לשיווק המארז ברשתות החברתיות.

3-בירות-עם-צל.png
פוסטים-השבעייה.jpg
bottom of page