top of page

מבשלת שפירא: עיצוב מהדורת פורים2016

שיתוף פעולה עם המבשלה בעיצוב וניהול קמפיין "בירה אישית עם תרומה חברתית"

כל ההכנסות מהקמפיין נתרמו לטובת עמותת שק"ל

bottom of page