תיאטרון אלעד: עיצוב חומר פרסומי

העיצוב כולל כרזות להצגות, חוברת המספרת את סיפור הקמת התיאטרון
ותכניות שונות