אסקו: עיצוב חוברת למשקיעים

 עיצוב חוברת עבור משקיעים פוטנצאליים של ארגון אסקו, הכוללת את עקרונות
ופעילות הארגון

1/5